Ako je jedna stvar jasna u ovom mom pohodu na ugostiteljske objekte koji u ponudi imaju hamburgere, to je da su pubovi definitivno “to go” mesta za ovu vrstu hrane ...