Poveća pauza usledila je od prethodnog teksta u ovom serijalu, a razlog tome nije zasićenost burgerima ili lenjost potpisnika ovih redova, već prosta činjenica da novih burgera u Banjaluci – ...